A 1338/2015. korm.határozat  kapcsán a tulajdonosi, illetve a vagyonkezelői hozzájárulások kiadásának rendje.

 

  1. A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. tulajdonában lévő ingatlan esetén:

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. megkeresését követően a Vezérigazgató saját hatáskörben adja ki a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot.

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. csak a beruházással érintett végleges, pontos ingatlanlista és a változási vázrajz birtokában tudja kiadni a tulajdonosi hozzájárulást. Amennyiben nem a végleges, pontos ingatlanlista és változási vázrajz áll a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. rendelkezésére, addig a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. egy előzetes tulajdonosi hozzájárulást tud adni.

  1. Állami/NFA vagy MNV Zrt./ vagyoni körbe tartozó ingatlan esetén:

Állami tulajdonú ingatlan kapcsán, ami a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. vagyonkezelésében áll, külön kell a vagyonkezelőnek (Budapesti Erdőgazdaság Zrt.) nyilatkoznia a beruházás támogatásáról, és külön a tulajdonosi joggyakorlónak. A fentiek alapján itt is először egy előzetes nyilatkozat kerül kiadásra, majd a végleges, pontos ingatlanlista és változási vázrajz rendelkezésre bocsájtását követően kerül kiadásra a „végleges” hrsz.-eket tartalmazó nyilatkozat.

 

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. a kérelem elbírálásáért ügyintézési díjat, illetve a hozzájárulás magadásáért ellenértéket nem számít fel.
A hozzájárulás kiadásáról, vagy megtagadásáról a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. a kérelem benyújtását követő harminc napon belül dönt, amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.

1338/2015. Korm. határozat 1. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében kijelölt kapcsolattartó Göbbös Adrienn ingatlanügyi előadó. Elérhetősége: adrienn.gobbos@bp-erdo.hu, telefon: 06-1-3878859.