2015 szeptember 16.

 

 
Pályázat 2017
A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. nyílt pályázati eljárás keretében 2017. május 5-től 2023. április 4-ig tartó határozott időtartamra haszonbérbe kívánja adni a magyar állam tulajdonában és a HM (1055 Budapest, Balaton u. 7–11.) vagyonkezelésében lévő Dabasi Erdészeti Igazgatóság területén található alábbi ingatlanokat legeltetés/kaszálás céljából.